Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρήση εξελικτικών αλγορίθμων και αλγορίθμων εμπνευσμένων από τη φύση για την επίλυση προβλημάτων δρομολόγησης οχημάτων με κέρδος

Trachanatzi Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/09BEEFF0-41E0-47B8-8521-90A0D264A246
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Τραχανατζή, "Χρήση εξελικτικών αλγορίθμων και αλγορίθμων εμπνευσμένων από τη φύση για την επίλυση προβλημάτων δρομολόγησης οχημάτων με κέρδος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68693
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή προτείνει δύο υβριδικούς αλγορίθμους για την επίλυση προβλημάτων δρομολόγησης οχημάτων με κέρδος. Συγκεκριμένα, προτείνεται το μοντέλο Distance Related, που αφορά στη μετατροπή της κωδικοποίηση των λύσεων, από διακριτή αναπαράσταση κόμβων, σε συνεχής τιμές (βάση της ευκλείδειας απόστασης μεταξύ διαδοχικών κόμβων) και αντίστροφα. Το μοντέλο αυτό ενσωματώνεται στον αλγόριθμο τεχνητής αποικίας μελισσών (ABC) και στον αλγόριθμο της διαφορικής εξέλιξης (DE) και παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι DRABC και DRDE. Τα προβλήματα που επιλύουν οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι είναι: το πρόβλημα προσανατολισμού ομάδας (TOP), το πρόβλημα προσανατολισμού ομάδας με χωρητικότητα (CTOP) και το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με συλλογή βραβείου (PCVRP). Τα προβλήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση του προβλήματος σχεδιασμού τουριστικών διαδρομών (TTDP). Ακόμα περιλαμβάνεται μία πρωτοπόρα προσέγγιση του προβλήματος TTDP, αφού εξετάζεται ο σχεδιασμός τουριστικών διαδρομών για άτομα μίας ομάδας με διαφορετικές προτιμήσεις. Η επέκταση αυτή αντιμετωπίζεται με τη χρήση του παιγνίου: Ν ατόμων Μάχη των Φύλων (Ν-person BOS), το οποίο παρέχει μία συνολική βαθμολόγηση των κόμβων μιας τουριστικής διαδρομής, βάση των προτιμήσεων όλων των μελών της ομάδας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά