Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (UAV) για τριδιάστατη απεικόνιση ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικές περιοχές

Koutroubas Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/34931DFA-DA44-47FB-902C-7E66F5ED5555
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Κουτρουμπάς, "Χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (UAV) για τριδιάστατη απεικόνιση ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικές περιοχές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68911
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα παραδοσιακά γινόταν από συστήματα εδάφους, μέσω επανδρωμένων αεροσκαφών και δορυφόρων. Παρ' όλα αυτά, η γρήγορη, πλήρης και οικονομικά αποδοτική συλλογή δεδομένων δεν είναι πάντα επιτεύξιμη λόγω της πολυπλοκότητας του εδάφους, των κινούμενων πηγών ή λόγω φυσικών εμποδίων. Τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (UAV) εξοπλισμένα με αισθητήρες διαφόρων τύπων έχουν εισαχθεί για την επί τόπου απόκτηση δεδομένων, καθώς μπορούν να προσφέρουν νέες προσεγγίσεις και ερευνητικές δυνατότητες σε πολλούς τομείς. Κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν:i. η απεικόνιση εκπομπών αερίων ρύπων που μετρώνται μέσω αισθητήρων που βρίσκονται σε UAV, ii. η δημιουργία ενός 3D πλέγματος για την απεικόνιση των δεδομένων και iii. η οπτικοποίηση των δεδομένων σε ένα γεωαναφορικό 3D μοντέλο μιας αστικής περιοχής ή κτιρίου. Οι αισθητήρες μπορούν να μετρήσουν: θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, αέριες εκπομπές οξειδίων άνθρακα, θείου και αζώτου .Η περιοχή μελέτης ήταν η πανεπιστημιούπολη στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Η μελέτη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές όπως αεροδρόμια, λιμάνια και βιομηχανικές ζώνες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εφαρμογή αυτής της διατριβής στο πλαίσιο της πρακτικής μου άσκησης στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Χανίων, όπου μελετήθηκε η ανίχνευση και η εξάπλωση του ιού της Τριστέτσας σε καλλιέργεια εσπεριδοειδών (Παράρτημα Α).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά