Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της σχέσης των εργασιακών κινήτρων με σημαντικά εργασιακά αποτελέσματα

Roumpakis Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4F2E1A79-B8E8-4E47-B5CA-6EA8827D3414
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Ρουμπάκης, "Μελέτη της σχέσης των εργασιακών κινήτρων με σημαντικά εργασιακά αποτελέσματα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68923
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της επίδρασης μίας ομάδας εργασιακών κινήτρων σε τρία σημαντικά εργασιακά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στην εργασιακή ικανοποίηση, την οργανωσιακή δέσμευση και την οργανωσιακή ταύτιση. Το πρώτο αναφέρεται στην ικανοποίηση που νιώθει ο εργαζόμενος με την δουλειά του. Η οργανωσιακή δέσμευση αφορά το συναισθηματικό δέσιμο που δύναται να έχει ο εργαζόμενος με την επιχείρηση, ενώ η οργανωσιακή ταύτιση αναφέρεται σε θετικές συμπεριφορές από την πλευρά του εργαζομένου οι οποίες υπερβαίνουν τις βασικές απαιτήσεις της εργασίας του και τα εργασιακά του καθήκοντα. Η μελέτη της σχέσης πραγματοποιείται με την μέθοδο της ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης με ασαφή σύνολα (Fuzzy-set qualitative comparative analysis- fsQCA) ενώ τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα έχουν συλλεχθεί με ερωτηματολόγια σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα αποτελέσματα εντοπίστηκαν οι συνδυασμοί των εργασιακών κινήτρων οι οποίοι είναι ικανοί να οδηγήσουν σε υψηλή οργανωσιακή ταύτιση, οργανωσιακή δέσμευση και εργασιακή ικανοποίηση. Με δεδομένη λοιπόν την αυξημένη σημασία των παραπάνω εργασιακών στάσεων και συμπεριφορών στην εν γένει οργανωσιακή λειτουργία και αποτελεσματικότητα, κρίθηκε ιδιαιτέρως σημαντικό να εξετασθεί η πιθανότητα επίδρασης ορισμένων κρίσιμων κινήτρων, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης, σε αυτές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά