Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός μηχανικών και δυναμικών ιδιοτήτων δοκιμίων από προηγμένα υλικά κατασκευασμένα με τρισδιάστατο εκτυπώτη

Mansour Misel-Teontor

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9788A5E7-E5D3-4E5B-B6FE-D94DAECDC9B6
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μισέλ-Τεοντόρ Μανσούρ, "Προσδιορισμός μηχανικών και δυναμικών ιδιοτήτων δοκιμίων από προηγμένα υλικά κατασκευασμένα με τρισδιάστατο εκτυπώτη", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68997
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων και ταλαντωτικής συμπεριφοράς δοκιμίων από προηγμένα υλικά τα οποία έχουν κατασκευαστεί μέσω τρισδιάστατου εκτυπωτή. Αρχικά για την δημιουργία των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκαν έξι προηγμένα υλικά, συγκεκριμένα ABS, Carbon ABS, PETG, PETG/Carbon, PLA και Graphene PLA. Στην συνέχεια, τα δοκίμια υποβλήθηκαν σε θλιπτική καταπόνηση (Compression) και για την εύρεση του μέτρου ελαστικότητας και της στιβαρότητας των υλικών. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε δοκιμασία θλιπτικής φόρτισης αποφόρτισης (Cyclic Compression) για την εύρεση της απόσβεσης των προηγμένων υλικών. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε δοκιμή νανοδιείσδυσης (nanoindentation) στα δοκίμια, με σκοπό την εύρεση του μέτρου ελαστικότητας, καθώς και της σκληρότητας κάθε υλικού. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε πείραμα ταλαντωτικής συμπεριφοράς (modal analysis) των δοκιμίων από το οποίο προέκυψαν οι ιδιοσυχνότητες, μέτρα ελαστικότητας, στιβαρότητες, μέτρα απόσβεσης κάθε δοκιμίου, με αποτέλεσμα την εύρεση του μέτρου ελαστικότητας και της απόσβεσης κάθε δοκιμίου. Τέλος, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων από όλες τις πειραματικές διαδικασίες μεταξύ 3 ζευγαριών δοκιμίων, του ABS και Carbon ABS, PETG και PETG/Carbon και PLA και Graphene PLA.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά