Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχέση δομής-δραστικότητας και μελέτες σταθερότητας δομικά ή/και επιφανειακά ενισχυμένων καταλυτικών συστημάτων αποδόμησης οξειδίων (ΝΟx) ή/και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου

Pachatouridou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/00B4886E-21E5-4D58-ACDA-BE0B854E65BB
Έτος 2017
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Παχατουρίδου, "Σχέση δομής-δραστικότητας και μελέτες σταθερότητας δομικά ή/και επιφανειακά ενισχυμένων καταλυτικών συστημάτων αποδόμησης οξειδίων (ΝΟx) ή/και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χα https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69056
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή καταπιάνεται με την επίδραση των δομικών (CeO2, La2O3) και επιφανειακών (Κ) ενισχυτών στα φυσικοχημικά και καταλυτικά χαρακτηριστικά ευγενών μετάλλων (Pt, Pd, Ir) υποστηριγμένων σε φορέα Al2O3, κατά την επιτέλεση των αντιδράσεων αποδόμησης οξειδίων (ΝΟx) ή/και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου. Η επίδραση των ενισχυτών στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, καθώς και στην καταλυτική δραστικότητα και σταθερότητα των προς μελέτη καταλυτικών συστημάτων, διερευνήθηκε εκτενώς μέσω ποικίλων τεχνικών χαρακτηρισμού, όπως είναι η μέθοδος φυσιορόφησης Ν2 (μέθοδος BET), η περίθλαση ακτινών Χ (XRD), η θερμοπρογραμματιζόμενη αναγωγή/εκρόφηση (TPR/TPD), η μέθοδος της μικροσκοπίας σάρωσης/διέλευσης (HRΤΕΜ/STEM) και φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR, DRIFTS). Απώτερο σκοπό της παρούσας διατριβής αποτελεί η κατανόηση σε θεμελιώδες επίπεδο της δράσης των ενισχυτών, καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων δομής-δραστικότητας κατά τη διάσπαση του Ν2Ο ή την αναγωγή των ΝΟx σε υποστηριγμένους καταλύτες ευγενών μετάλλων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά