Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεθοδολογία πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων για τη συμβουλευτική υποστήριξη υποψηφίων στην επιλογή σχολών & τμημάτων των ΑΕΙ

Martikas Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3B060644-B3B8-438F-A8B8-7EB332D3CBB9
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Μαρτίκας, "Μεθοδολογία πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων για τη συμβουλευτική υποστήριξη υποψηφίων στην επιλογή σχολών & τμημάτων των ΑΕΙ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69087
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τη φάση κατά την οποία οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν τη σειρά των Σχολών και Τμημάτων των ΑΕΙ, στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν. Οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να λάβουν αποφάσεις που θα καθορίσουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η εφαρμογή της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων στο χώρο της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, που θα βοηθήσει τον σύμβουλο εκπαίδευσης στον υποστηρικτικό του ρόλο στη διαδικασία λήψης απόφασης των υποψηφίων φοιτητών κατά τη φάση επιλογής Σχολών & Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διατριβή αυτή στοχεύει: 1) στην ανάπτυξη πολυκριτήριας μεθοδολογίας ανάλυσης του συστήματος αξιών και προτιμήσεων των υποψηφίων, ώστε να εξάγεται η αναγκαία ποιοτική πληροφορία για τη σημαντικότητα των κριτηρίων που συμμετέχουν στη λήψη απόφασης 2) στην αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου συνόλου Σχολών & Τμημάτων, βάσει της συλλογιστικής του υποψηφίου, έτσι ώστε το προφίλ του να ταιριάζει με τα προφίλ των πλέον προτιμώμενων σχολών και 3) στη διαμόρφωση της σειράς δήλωσης των Σχολών & Τμημάτων των ΑΕΙ συνυπολογίζοντας όλα τα υποκειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια που εμπλέκονται στην επιλογή του υποψηφίου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες λανθασμένων αποφάσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά