Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Το οικοσύστημα των Startup επιχειρήσεων στην Ελλάδα και η συμβολή τους στην ελληνική οικονομία εν μέσω κρίσης. Παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας

Vouidaski Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C4FA38AB-8E50-49A7-B3D6-C65061016471
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Βουϊδάσκη, "Το οικοσύστημα των Startup επιχειρήσεων στην Ελλάδα και η συμβολή τους στην ελληνική οικονομία εν μέσω κρίσης. Παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69153
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του οικοσυστήματος των νεοφυών “startup” επιχειρήσεων στην Ελλάδα και θα γίνει προσπάθεια συγκέντρωσης των σημαντικότερων δομών ανάπτυξης τους στο ελληνικό περιβάλλον. Ο λόγος που με οδήγησε στην διερεύνηση του παρόντος θέματος είναι η μεγάλη έκταση που έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια καθώς και η αύξηση της ανεργίας κα η μείωση του επιχειρεί των νέων εν μέσω κρίσης. Αρχικά θα αναλυθεί η έννοια των startup επιχειρήσεων, χαρακτηριστικά των οποίων αποτελούν η ικανότητα εντοπισμού ευκαιριών, η διαδικασία μετατροπής και πραγματοποίηση της ιδέας σε πράξη , η συλλογική δράση, η ταχεία ανάπτυξη τους, η χρήση μη τυπικών μορφών χρηματοδότησης και οι προοπτικές αυτών.Εν συνεχεία θα αναλυθούν οι δομές που αποτελούν το οικοσύστημα των startup επιχειρήσεων όπως οι φορείς χρηματοδότησης και μηχανισμοί επιχειρηματικής επώασης κ.α. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί το οικοσύστημα των startup επιχειρήσεων στο ελληνικό περιβάλλον.Μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας θα μελετηθούν οι αιτίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη των startup επιχειρήσεων.Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η Ελλάδα δεν αποτελεί βιώσιμη λύση καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα τα αυστηρά μέτρα λιτότητας, τη τεράστιά μείωση των επενδύσεων και του ΑΕΠ και εκτόξευση της ανεργίας καθιστώντας αναγκαία την αλλαγή των μοντέλων ανάπτυξης και εφαρμογής νέων. ¨Όσον αφορά αυτό, οι νεοφυείς startup επιχειρήσεις αποτελούν μια ενδιαφέρουσα πρόταση και λύση.Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο της εργασίας πραγματοποιείται εμπειρική προσέγγιση των startup επιχειρήσεων μέσω ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαμορφωμένο για να προσδιοριστούν οι παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας τέτοιων επιχειρηματικών μοντέλων στο ελληνικό οικοσύστημα.Μέσα από την διαδικασία αυτή θα παρουσιαστούν τα κυριότερα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα με στόχο την παραγωγή συμπερασμάτων αλλά και προτάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι startup επιχειρήσεις, βελτίωσης των δομών υποστήριξης και προώθηση ανάπτυξης τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά