Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αντισεισμική μόνωση με χρήση ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων

Psylakis Ilias

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E9670D3A-DD8F-4018-B8B9-D60CD1867E08
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηλίας Ψυλάκης, "Αντισεισμική μόνωση με χρήση ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69226
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής πραγματοποιήθηκε μελέτη αντισεισμικής μόνωσης με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα εξετάστηκε κατά πόσο είναι δυνατόν να γίνει απόσβεση των δυνάμεων ταλάντωσης που προκαλούνται από σεισμό μέσω μιας διάταξης ηλεκτρομαγνητών που επιδρούν στην κατασκευή.Στο Κεφάλαιο 1, έγινε μια γενική αναφορά στο φαινόμενο του σεισμού και στις δυνάμεις που επιδρούν σε μια κατασκευή κατά τη διάρκεια του. Στο Κεφάλαιο 2 έγινε περιγραφή του φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, βάσει του οποίου στηρίχθηκε η βασική ιδέα προκειμένου να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί ως αντισεισμική μόνωση. Ειδικότερα μελετήθηκε με μαθηματικούς τύπους η μαγνητική αλληλεπίδραση καταλήγοντας σε μια μαθηματική εξίσωση η οποία υπολογίζει την μαγνητική δύναμη ανάμεσα σε δύο μαγνητικούς πόλους. Η εξίσωση αυτή χρησιμοποιήθηκε στην γραμμική της μορφή στο κυρίως θέμα της διατριβής αυτής, μέσω της οποίας προέκυψαν τα αποτελέσματα.Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκε η θεωρία των δυναμικών συστημάτων με μαθηματικές σχέσεις χρήσιμες για την προσέγγιση της λύσης του προβλήματος. Συγκεκριμένα αναφέρονται η θεωρία της περιοδικής διέγερσης με δυνάμεις απόσβεσης, η ιδιοσυχνότητα καθώς επίσης και η μοντελοποίηση ενός μονοβάθμιου δυναμικού συστήματος. Ανάγοντας την κατασκευή σε ένα μονοβάθμιο δυναμικό σύστημα, στο κεφάλαιο 4 έγινε αναλυτική και σχηματική περιγραφή του ηλεκτρομαγνητικού συστήματος.Στο κεφάλαιο 5, με την βοήθεια της MATLAB εισήχθηκαν αρχικά δεδομένα υποβάλλοντας την κατασκευή σε μια συγκεκριμένη διέγερση˙ προέκυψε μια γραφική παράσταση μετατόπισης - ιδιοσυχνότητας. Το επόμενο βήμα ήταν να προσαρμοστεί η ηλεκτρομαγνητική δύναμη στο σύστημα και να προκύψει ένα ίδιο διάγραμμα. Συγκρίθηκαν τα δύο διαγράμματα και φάνηκε ότι στο δεύτερο η μετατόπιση ήταν εμφανώς μειωμένη. Εν κατακλείδι γίναν 4 παραδείγματα με αλλαγή στα δεδομένα του κώδικα ώστε να σχολιαστούν οι μετατροπές και να προκύψουν τα συμπεράσματα. Τέλος, βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αυτής, προέκυψαν τα συμπεράσματα και κυρίως εάν είναι εφικτή η υλοποίηση της αρχικής ιδέας και ποιες είναι οι μελλοντικές προτάσεις και βλέψεις επί του θέματος. Με τις αλλαγές στα αρχικά δεδομένα του κώδικα διαπιστώθηκε ότι θεωρητικά μια τέτοια ιδέα απόσβεσης των δυνάμεων του σεισμού με χρήση ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων μπορεί να πραγματοποιηθεί όμως σε ένα τέτοιο πρώιμο στάδιο είναι αδύνατον να αποσαφηνιστεί εάν μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά