Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση γραμμών παραγωγής, όπου εφαρμόζονται διάφορες πολιτικές ελέγχου τύπου έλξης, με τη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης διακριτών συστημάτων Simul8

Theodosopoulos Antonios-Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F2F4BE70-A816-4EEB-8405-FB4655F8CA8D
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος-Αλέξανδρος Θεοδοσόπουλος, "Προσομοίωση γραμμών παραγωγής, όπου εφαρμόζονται διάφορες πολιτικές ελέγχου τύπου έλξης, με τη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης διακριτών συστημάτων Simul8", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χα https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69273
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσομοίωση γραμμών παραγωγής όπου εφαρμόζονται διάφορες πολιτικές τύπου έλξης με τη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης Simul8. Στόχος είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων, που μας παρέχει το συγκεκριμένο εργαλείο προσομοίωσης καθώς και η ανάλυση και σύγκριση των εξεταζόμενων πολιτικών ελέγχου, ώστε να επιλεγούν αυτές που ελαχιστοποιούν το κόστος λειτουργίας του συστήματος, με βάση το μέσο απόθεμα αποθηκών και το μέσο πλήθος εκκρεμών παραγγελιών. Για αυτό το λόγο μελετήθηκαν γραμμές που διαθέτουν από 2 έως 3 μηχανές επεξεργασίας των προϊόντων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά