Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοοικονομική ανάλυση διαδικτυακών εταιρειών 2009-2015

Tsoulkas Georgios-Nektarios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FF33E9E7-E003-43AE-A789-B9577F179DC5
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος-Νεκτάριος Τσούλκας, "Χρηματοοικονομική ανάλυση διαδικτυακών εταιρειών 2009-2015", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69340
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το Διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο που οι επιχειρήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, ασκούν τις δραστηριότητές τους σήμερα. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που αξιοποιούν την τεχνολογία του Διαδικτύου έχει αυξηθεί ραγδαία από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Οι εταιρείες αυτές, λόγω της άνθισης του διαδικτύου σε όλο και περισσότερες περιοχές του κόσμου και της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης σε τεχνολογικές υπηρεσίες που παρέχονται πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ποιότητα και πιο φθηνά, από παραδοσιακού τύπου επιχειρήσεις, βελτιστοποίησαν τις υπηρεσίες τους και συνεκδοχικά την τρέχουσα αξία τους. Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων των πιο ισχυρών «εκπροσώπων» αυτού του οικονομικού κλάδου, δηλαδή εταιρείες που δραστηριοποιούνται καινοτομώντας στο διαδίκτυο, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με παγκόσμια εμβέλεια. Η παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνει μια επικαιροποιημένη συγκριτική χρηματοοικονομική μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των συμπερασμάτων, αποτυπώνοντας τη δυναμική 31 εταιρειών Διαδικτύου και τις προοπτικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Έπειτα με την εφαρμογή της πολυκριτήριας μεθόδου ανάλυσης PROMETHEE II δίνεται η δυνατότητα για μια επιπρόσθετη δυνατότητα σύγκρισης των επιχειρήσεων με βάση ένα σκορ που λαμβάνει υπόψη συγχρόνως όλα τα χρηματοοικονομικά κριτήρια. Τέλος εφαρμόστηκε η μέθοδος Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση συγκεκριμένων μεταβλητών στην τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής (σκορ PROMETHEE) και να προσδιοριστεί η σημαντικότητά τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά