Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση καταναλωτικών προτιμήσεων στις μπάρες δημητριακών με χρήση Choice Based Conjoint Analysis

Papadaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A5B8D845-7D58-461E-9CC5-B09EC145AE79
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Maria Papadaki, "Measuring consumer preferences of cereal bars using choice based conjoint analysis", Diploma Work, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69357
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα των διαφορετικών προτιμήσεων των καταναλωτών στους διάφορους τύπους από μπάρες δημητριακών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Στα πλαίσια της εργασίας διεξήχθη έρευνα με συλλογή ερωτηματολογίων σε καταστήματα Max Χαλκιαδάκης όπου ο κάθε ερωτώμενος καλείτο να επιλέξει τις μπάρες δημητριακών της προτίμησής του μέσα από ένα πλήθος διαφοροποιημένων προτεινόμενων επιλογών με ορισμένα χαρακτηριστικά και επίπεδα. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η Choice Based Conjoint Analysis μέσω της χρήσης του λογισμικού της Sawtooth. Όσον αφορά την ανάλυση των δεδομένων έγινε χρήση ενός Latent class model, όπου χωρίστηκαν οι καταναλωτές σε έξι τμήματα και έπειτα, εξετάστηκε η ετερογένεια στις καταναλωτικές προτιμήσεις των προφίλ του κάθε τμήματος. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν στατιστικές αναλύσεις όπως τεστ ελέγχου ανεξαρτησίας x2 (Pearson Chi-square) καθώς και η Πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA) μέσω του προγράμματος SPSS, για να αξιολογηθούν οι σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η θεωρητική προσέγγιση των μεθοδολογιών και εντοπίστηκαν οι χρήσεις τους, οι διαδικασίες και τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά