Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση λίθινης κατασκευής με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων

Anezakis Manolis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9B40D61F-59AB-4012-A747-864CF86F3279
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μανώλης Ανεζάκης, "Διερεύνηση λίθινης κατασκευής με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69390
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της διπλωματικής αυτής διατριβής πραγματεύεται την τρισδιάστατη αναπαράσταση του Κάστρου στο Φραγκοκάστελλο και την μελέτη του μέσω πεπερασμένων στοιχείων σε γραμμική και μη γραμμική ανάλυση, στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Abaqus. Η παρούσα εργασία εστιάζει στον ΒΔ πύργο και συγκεκριμένα στην κάθετη ρωγμή στην βόρεια πλευρά του καθώς και στην αξονική που ξεκινάει από τον δυτικό περιμετρικό τοίχο και καταλήγει στον βόρειο. Η προσομοίωση της πρώτης γίνεται με υποχώρηση του βάθρου του πύργου. Η αξονική ρωγμή προσομοιώθηκε με παράλληλη προς το ρήγμα μετακίνηση του πύργου (βορειοδυτικά). Σε πρώτη φάση υποβάλαμε το μοντέλο σε γραμμική ανάλυση με 40 εκ. υποχώρηση βάθρου, εξετάζοντας τις τάσεις von mises, τις συνολικές τάσεις και τις μετακινήσεις και σε παράλληλη μετακίνηση 20 εκ. στο ρήγμα αντίστοιχα. Στην συνέχεια, ερευνήθηκαν οι ίδιες περιπτώσεις σε μη γραμμική ανάλυση εξετάζοντας τις πλαστικές παραμορφώσεις που προκύπτουν από υποχώρηση 40 εκ, 50 εκ. και 60 εκ του ΒΔ πύργου καθώς και για παράλληλη στο ρήγμα μετακίνηση 20 εκ., 25 εκ., 30 εκ., 35 εκ. και 40 εκ. του Β.Δ πύργου.Τέλος, παρουσιάζονται αποτελέσματα από σεισμό έντασης 8% του ιδίου βάρους και γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα της υποχώρησης βάθρου του ΒΔ πύργου, παρουσίαση συμπερασμάτων καθώς και προτεινόμενες λύσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά