Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη και ανάλυση απαιτήσεων για εφαρμογές 3Δ τεκμηρίωσης ευρείας κλίμακας

Kyriakoulaki Areti

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2ECE6AA9-C32F-4A18-8511-5D71F329131D
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αρετή Κυριακουλάκη, "Μελέτη και ανάλυση απαιτήσεων για εφαρμογές 3Δ τεκμηρίωσης ευρείας κλίμακας ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69411
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαδικασία σάρωσης, επεξεργασίας των δεδομένων και τεκμηρίωσης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς ευρείας κλίμακας είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που περνά από πολλά στάδια μέχρι να καταλήξει σε ένα μοντέλο τρισδιάστατης αναπαράστασης του αντικειμένου που σαρώθηκε. Κατά την διαδικασία αυτή όλοι οι εμπλεκόμενοι (χρήστες σαρωτών, χειριστές εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων σάρωσης, αρχαιολόγοι, πολιτικοί και αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλπ) ακολουθούν βήματα (και οδηγίες) για την μετάβαση από το ένα στάδιο της διαδικασίας στο άλλο. Τα βήματα αυτά ακολουθούν ένα μοντέλο ροής εργασίας, στο οποίο εμπλέκονται πολλές διαφορετικές εφαρμογές (λογισμικού και υλικού) και πολλές παραμετροποιήσεις που αλλάζουν δραματικά ανάλογα τόσο με το αντικείμενο όσο και με την εφαρμογή και τον τρόπο αναπαράστασης του τρισδιάστατου μοντέλου, αλλά και με τα ζητούμενα τελικά προϊόντα. Σημαντικό βοηθητικό ρόλο μπορεί να παίξει μία καταγραφή μεταδεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων, τόσο για τα παραγόμενα αποτελέσματα, όσο και για τις παραμέτρους επεξεργασίας, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των διαδικασιών και η επιστροφή στα αρχικά δεδομένα, αλλά και η επανάληψη της επεξεργασίας τους με τις ίδιες είτε με άλλες συνθήκες (παραμέτρους).Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση, η αποσαφήνιση και η καταγραφή διαδικασιών και μεταδεδομένων που απαιτούνται για την παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων αναπαράστασης αντικειμένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Θα περιλαμβάνει διεξοδική περιγραφή των διαδικασιών σάρωσης, μελέτη ροής εργασιών δεδομένων σάρωσης, καταγραφή απαιτήσεων για σχολιασμό των τρισδιάστατων αναπαραστάσεων για την τεκμηρίωση μνημείων και καταγραφή της υπάρχουσας τυποποίησης τρισδιάστατης αναπαράστασης αντικειμένων σε συνδυασμό με μελέτη για τις χρήσεις τους και του ρόλους που εμπλέκονται. Τέλος θα παρουσιαστεί μία μελέτη εφαρμογής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά