Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας και εφαρμογή της στα συστήματα τηλεθέρμανσης της Δ. Μακεδονίας

Papadopoulou Chrysoula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/15906C05-1FA5-4A05-8B75-190EFB510885
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρυσούλα Παπαδοπούλου, "Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας και εφαρμογή της στα συστήματα τηλεθέρμανσης της Δ. Μακεδονίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69436
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ενέργεια αποτελεί ένα αναντικατάστατο αγαθό, το οποίο καλύπτει πρωταρχικές ανάγκες της κοινωνίας. Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση των ορυκτών καυσίμων σε συνδυασμό με τη σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση που ενέχει η χρήση τους, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης ενεργειακά αποδοτικών και συνάμα περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών. Μια μέθοδος εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας αποτελεί η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, η οποία αυξάνει τον συνολικό βαθμό ενεργειακής απόδοσης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας στοχεύει στην εκμετάλλευση της αποβαλλόμενης από το σύστημα θερμότητας, χωρίς την τροφοδότηση επιπλέον ποσότητας καυσίμου. Η συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι από τη φύση της μη αποδοτική, αφού μετατρέπεται το ένα τρίτο περίπου της ενέργειας των καυσίμων σε ωφέλιμη ηλεκτρική ενέργεια. Η εφαρμογή, λοιπόν, της μεθόδου συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας στα συστήματα τηλεθέρμανσης αποτελεί μια λύση εξοικονόμησης ενέργειας με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και να αναδείξει την σπουδαιότητα της τηλεθέρμανσης, σε όρους περιβαλλοντικής προστασίας και ενεργειακής απόδοσης. Στο πλαίσιο της εργασίας, αρχικά, θα γίνει αναφορά στο ενεργειακό πρόβλημα που βιώνουν οι κοινωνίες στις μέρες μας. Στην συνέχεια, θα παρουσιαστεί η μέθοδος της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με έμφαση στα συστήματα τηλεθέρμανσης της Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά και σύγκριση με τα συστήματα τηλεθέρμανσης που υπάρχουν στην Ευρώπη. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εν λόγω εργασία καθώς και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα/ανάπτυξη στον τομέα της τηλεθέρμανσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά