Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση στρατηγικής και ισορροπημένη κάρτα επιδόσεων στο δημόσιο τομέα

Kainourgiaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2C2A73F6-BBAB-408D-AD83-B4DFAA85128B
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Καινουργιάκη, "Αξιολόγηση στρατηγικής και ισορροπημένη κάρτα επιδόσεων στο δημόσιο τομέα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69445
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η έλλειψη προγραμματισμού και στοχοθεσίας αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες δυσλειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία επισημάνθηκε σε αρκετές εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για τη Δημόσια Διοίκηση. Στη σύγχρονη εποχή, οι δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες ενισχύουν την απαίτηση της κοινωνίας τόσο για αυξημένη αποδοτικότητα όσο και για δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες. Τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια των δημόσιων οργανισμών να βελτιώσουν την λειτουργία και την αποτελεσματικότητας τους μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων στην τεχνολογική τους υποδομή, την οργανωσιακή τους κουλτούρα και την εκπαίδευση των ανθρώπων τους.Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα πλαίσιο αξιολόγησης στρατηγικής με βάση την Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων (Balanced Scorecard – BSC) στο δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, στην αρχική φάση, θα εξεταστούν το βασικό πλαίσιο του συγκεκριμένου προβλήματος:• Τι είναι το Σύστημα Στρατηγικής Διοίκησης, ποια η έννοια του Προγραμματισμού και ποια η σχεδίαση και ανάπτυξη του Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης στο Δημόσιο.• Πως επιτυγχάνεται η διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής (όραμα, αποστολή, SWOT ανάλυση, στρατηγικές επιλογές)Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση εφαρμογής της μεθόδου BSC σε δημόσιους οργανισμούς, ενώ η εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου αξιολόγησης στρατηγικής θα πραγματοποιηθεί σε μια νευραλγική, αλλά και χαρακτηριστική υπηρεσία του δημόσιου τομέα, όπως είναι το Τμήμα Ελέγχου της ΔΟΥ Χανίων.Τα βασικά βήματα για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος BSC περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της στρατηγικής και του οράματος, τον καθορισμό των στόχων για κάθε μια από τις τέσσερις διαστάσεις του BSC (χρηματοοικονομικά, πελάτες, εσωτερικές διαδικασίες, ανάπτυξη και μάθηση), την επιλογή των δεικτών μέτρησης (KPI – Key Performance Indicators) και την ανάπτυξη του στρατηγικού χάρτη. Για τη σύνθεση των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν οι πολυκριτήριες μέθοδοι AHP και TOPSIS.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά