Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έρευνα ικανοποίησης ασθενών από υπηρεσίες του Νοσοκομείου

Vasileiou Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A94F93BE-5126-403B-9FE8-40A5A020B177
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Βασιλείου, "Έρευνα ικανοποίησης ασθενών από υπηρεσίες του Νοσοκομείου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69473
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται εφαρμογή της πολυκριτήριας μεθόδου MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis) σε μία συγκριτική έρευνα ικανοποίησης ασθενών στον κλάδο της υγείας.Η παρακάτω έρευνα αφορά την ικανοποίηση των ασθενών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του δημόσιου Νοσοκομείου και έχει σαν στόχο να αναδείξει τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που παρατηρούν οι ασθενείς κατά την έλευση ή παραμονή τους στο Νοσοκομείο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά της περίοδο Απριλίου-Ιουλίου 2016. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με προσωπική διανομή ερωτηματολογίων τα οποία χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες, το ένα αφορούσε τους εξωτερικούς ασθενείς, δηλαδή εκείνους που επισκέπτονταν τα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου και το άλλο αφορούσε του νοσηλευόμενους ασθενείς οι οποίοι είτε επισκέφθηκαν και έμειναν στο νοσοκομείο προγραμματισμένα είτε η εισαγωγή τους ήταν επείγουσα. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι προτιμήσεις των πολιτών σε υπηρεσίες όπως η τοποθεσία, η υγιεινή, το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, ο θάλαμος νοσηλείας τους και όποια άλλη υπηρεσία προσφέρει το Νοσοκομείο.Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Αρχικά έγινε η συλλογή των δεδομένων με την βοήθεια ερωτηματολογίων και για τις δύο κατηγορίες ασθενών που μελετάμε. Στην συνέχεια έγινε η στατιστική ανάλυση με την χρήση διαγραμμάτων τα οποία είναι σε θέση να δώσουν μια αρχική εικόνα για τις προτιμήσεις των ασθενών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τέλος εφαρμόστηκε η πολυκριτήρια μέθοδος MUSA σύμφωνα με την οποία μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα που αφορούν την ικανοποίηση των ασθενών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά