Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τα μοντέλα πρόβλεψης στη διάχυση τεχνολογικών καινοτομιών

Tsontaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D4B1BF1F-E6F6-4BB4-B0A1-89A542052AE4
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Τσοντάκη, "Τα μοντέλα πρόβλεψης στη διάχυση τεχνολογικών καινοτομιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69476
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σήμερα, μόλις το 4% των Νέων Προϊόντων, τα οποία εισάγονται στην Αγορά, επιβιώνουν. Γιατί άραγε το 96% των Καινοτόμων Προϊόντων εξαφανίζεται; Η απάντηση εντοπίζεται, στην ελλιπή Επιχειρησιακή Διοίκηση και το ακατάλληλο Marketing. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, εμφανίζεται η Επιστήμη της Τεχνολογικής Πρόβλεψης. Όσο Ατελής και Αβέβαιη και εάν είναι η Τεχνολογική Πρόβλεψη, τόσο απαραίτητη είναι στη σύγχρονη εποχή των ραγδαίων Τεχνολογικών Εξελίξεων. Η Τεχνολογική Πρόβλεψη αποτελεί αναπόσπαστο και αναγκαίο κομμάτι της Διοίκησης Επιχειρήσεων και συνακόλουθα, του Marketing. Πιο συγκεκριμένα, κάθε απόφαση Κατανομής Πόρων έχει ανάγκη την Τεχνολογική Πρόβλεψη. Η Τεχνολογική Πρόβλεψη προβλέπει τις Μελλοντικές Πωλήσεις, τον Κύκλο Ζωής του Προϊόντος και την Ανάγκη Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων. Με αυτή τη γνώση, η Τεχνολογική Πρόβλεψη βοηθά στον έγκαιρο Προγραμματισμό της Επιχειρηματικής Διοίκησης και του Marketing. Συνεπώς, Βελτιστοποιούνται οι Επιχειρηματικές Στρατηγικές και τοιουτοτρόπως, Μεγιστοποιούνται τα Κέρδη και ταυτόχρονα, Ελαχιστοποιούνται οι Ζημίες. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στις πιο Επίκαιρες Τεχνολογικά Καινοτομίες, οι οποίες ταξινομούνται σε οχτώ βασικούς Τεχνολογικούς Τομείς. Τα Μοντέλα Πρόβλεψης, διαχωρίζονται σε Απλά Μοντέλα και Υβριδικά Μοντέλα Πρόβλεψης. Εμπειρικές Μελέτες ερευνώνται, ως προς τον Τεχνολογικό Τομέα στον οποίο εμπίπτουν, τη Μέθοδο Πρόβλεψης, τις Μεταβλητές Εισόδου, τον Χρονικό Ορίζοντα Πρόβλεψης, τη Σύγκριση με άλλες Μεθόδους καθώς και τα Κριτήρια Αξιολόγησης. Κωδικοποίηση των Δεδομένων σε Πίνακες. Ταυτοποίηση των κυριότερων Μεθόδων Πρόβλεψης και παρουσίαση των Χαρακτηριστικών τους, των Πλεονεκτημάτων και των Μειονεκτημάτων τους. Εντοπίζονται τα Βέλτιστα Απλά Μοντέλα Πρόβλεψης. Εντοπίζονται τα Μοντέλα, από τα οποία αποτελούνται τα Βέλτιστα Υβριδικά Μοντέλα Πρόβλεψης. Αναδεικνύονται οι Βέλτιστοι Συνδυασμοί Απλών Μοντέλων, οι οποίοι οδηγούν στη δημιουργία Βέλτιστων Υβριδικών Μοντέλων. Καταγράφονται αναλυτικά, τα Βέλτιστα Απλά Μοντέλα καθώς και τα Βέλτιστα Υβριδικά Μοντέλα, για κάθε Τεχνολογικό Τομέα.Δεν υπάρχει ένα Καθολικά Βέλτιστο Μοντέλο Πρόβλεψης, το οποίο εμφανίζει την υψηλότερη δυνατή Ακρίβεια πάντα. Αντιθέτως, το Βέλτιστο Προβλεπτικό Μοντέλο εξαρτάται κάθε φορά, τόσο από την ίδια την Τεχνολογική Καινοτομία και τον Τεχνολογικό Τομέα στον οποίο ανήκει, όσο και από τις Ανεξάρτητες Μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται, τον Χρονικό Ορίζοντα Πρόβλεψης, το Πλήθος των Δεδομένων αλλά και, από την Χώρα στην οποία εφαρμόζεται η Πρόβλεψη ή ακόμη και, από τη Γεωγραφική Περιοχή μέσα στην ίδια Χώρα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά