Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνοοικονομική μελέτη κατασκευής Συνεδριακού Κέντρου Ξενοδοχειακής Μονάδας

Toutoudakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5E20FF6C-3DB6-4398-BAD7-C276E4835DE9
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Τουτουδάκης, "Τεχνοοικονομική μελέτη κατασκευής Συνεδριακού Κέντρου Ξενοδοχειακής Μονάδας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69481
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την κατάστρωση ενός τεχνοοικονομικού σχεδίου με στόχο την ίδρυση Συνεδριακού ΚέντρουΞενοδοχειακής Μονάδας .Αρχικά αναλύεται το κομμάτι του Τουρισμού και πιο συγκεκριμένα τουΣυνεδριακού,δίνοντας έμφαση στα χαρακτηριστικά,τους παράγοντες ανάπτυξης καιτις επιπτώσεις του,μέσα από στατιστικά στοιχεία, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικόεπίπεδο.Στη συνέχεια παρουσιάζονται το όραμα και η στρατηγική,τα οφέλη του Δημοσίου,πολλά αναπτυξιακά εργαλεία που προσφέρει το Κράτος καθώς και η σκοπιμότητατης επένδυσης σύμφωνα με τις μελλοντικές τάσεις .Έπειτα γίνεται περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου, των χώρων αλλά και τωνλειτουργιών του Συνεδριακού Κέντρου καθώς και των οικοδομικών διεργασιών.Παρουσιάζεται λοιπόν η μελέτη υλοποίησης και κατασκευής του Κεντρου καθώςκαι η οικονομική ανάλυσή της, η οποία περιλαμβάνει την ακριβή κοστολόγηση τουέργου και του απαραίτητου εξοπλισμού,όπως και το σύνολο των εργαζομένων πουθα απασχολεί ανά περίοδο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά