Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεθοδολογία υπολογισμού αέριων ρύπων από αεροσκάφη με χρήση δεδομένων από δέκτη ADS-B στην περιοχή Χανίων και Ηρακλείου

Palenis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7A017528-69EB-4D6B-B5A3-1B7E9846B40E
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Παλένης, "Μεθοδολογία υπολογισμού αέριων ρύπων από αεροσκάφη με χρήση δεδομένων από δέκτη ADS-B στην περιοχή Χανίων και Ηρακλείου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69488
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χαρτογράφηση της κίνησης των πολιτικών αεροσκαφών, καθώς επίσης και ο υπολογισμός των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων στα αεροδρόμια των Χανιών και του Ηρακλείου, με άντληση σχετικών δεδομένων από δέκτη ADS-B. Η χαρτογράφηση έγινε στο Google Earth και περιλαμβάνει όλα τα στάδια πτήσης των αεροσκαφών που αφορούν στα αεροδρόμια Αθήνας, Χανίων και Ηρακλείου, για το έτος 2015.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά