Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεθευρετικός αλγόριθμος για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα

Stavridis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0033D21D-2A16-49D9-AD1B-A8C1A88107AB
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Σταυρίδης, "Μεθευρετικός αλγόριθμος για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69569
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εκπόνηση της συγκεκριμένης διατριβής αφορά την επίλυση του Προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων με Χρονικά Παράθυρα, με χρήση μεθευρετικών αλγορίθμων Τοπικής Αναζήτησης, κι ως επίλυση εννοείται μια διαδικασία που χωρίζεται σε δύο στάδια και έχει ώς σκοπό την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους δρομολόγησης. Στο πρώτο στάδιο αποσκοπείται η εξαγωγή αρχικών δεδομένων και στο δεύτερο στάδιο αποσκοπείται η επεξεργασία αυτών ως στόχο την βελτίωση τους. Πιο συγκεκριμένα σε πρώτη φάση γίνεται χρήση του αλγορίθμου του Πλησιέστερου Γείτονα για την επίλυση του Προβλήματος του Πλησιέστερου Γείτονα με σκοπό την δημιουργία αρχικών λύσεων. Σε δεύτερη φάση γίνεται βελτιστοποίηση των λύσεων που προκύπτουν από την επίλυση του Προβλήματος του Πλησιέστερου Γείτονα, ως στόχο την απόκτηση νέων βελτιωμένων λύσεων.Τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης εργασίας χωρίζονται σε 4 κεφάλαια, όπου στο πρώτο γίνεται αναφορά εισαγωγικών εννοιών που σχετίζονται με τα Logistics. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή διαφόρων προβλημάτων δρομολόγησης οχημάτων, καθώς και του προβλήματος που επιλύθηκε στην συγκεκριμένη εργασία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή της διαδικασία επίλυσης του προβλήματος και εκτενής ανάλυση των δύο σταδίων επίλυσης. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των προβλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύψανε.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά