Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίλυση του προβλήματος προσανατολισμού ομάδας με χωρητικότητα με χρήση αλγορίθμου μεταβλητής γειτονιάς αναζήτησης

Koulidis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9B05A8F7-9213-4841-8951-6DCADCFC8BBC
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Κουλίδης, "Επίλυση του προβλήματος προσανατολισμού ομάδας με χωρητικότητα με χρήση αλγορίθμου μεταβλητής γειτονιάς αναζήτησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69570
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Λόγω της παγκοσμιοποίησης και των διαρκών αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών, η ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί καθοριστικό ρόλο για τις επιχειρήσεις. Οι βασικές δραστηριότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι οι μεταφορές και τα αποθέματα τα οποία απορροφούν μεγάλο μερίδιο του κόστους. Συνεπώς ο σκοπός της διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι η ελαχιστοποίηση αυτού του κόστους. Στη παρούσα διπλωματική εργασία επιλύουμε το πρόβλημα προσανατολισμού ομάδας με χωρητικότητα (CTOP). Στο πρόβλημα μας έχουμε πελάτες οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν πάνω από 1 φορά. Κάθε πελάτης έχει ντετερμινιστική ζήτηση και κέρδος. Το όχημα μπορεί να συλλέξει το κέρδος από τον πελάτη ικανοποιώντας του την ζήτηση , αλλά η συνολική ζήτηση από όλους του πελάτες δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την συνολική χωρητικότητα του οχήματος και ένα συγκεκριμένο μήκος διαδρομής. Η διαδρομή ολοκληρώνεται όταν ένα όχημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει άλλον πελάτη. Στόχος του προβλήματος είναι η μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους που έχει συλλεχθεί από τα οχήματα [1]. Αρχικά υλοποιείται ο αλγόριθμος του Πλησιέστερου Γείτονα όπου και προκύπτουν οι αρχικές εφικτές μας λύσεις. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ο Αλγόριθμος Μεταβλητής Γειτονίας Αναζήτησης (Variable Neighborhood Search Algorithm) με σκοπό την βελτίωση της λύσης. Στη εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση του VNS αλγορίθμου καθώς και τα αποτελέσματα από τη χρήση του αλγορίθμου. Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε το προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά