Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στατιστική ανάλυση λειτουργίας ομάδας φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κρήτη

Kalogerakis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/06AC27BC-85DE-4475-B8C9-EC94DD92FFBD
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Καλογεράκης, "Στατιστική ανάλυση λειτουργίας ομάδας φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69581
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συνεχής αύξηση των ενεργειακών απαιτήσεων, σε συνδυασμό με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την σταδιακή εξάντληση των φυσικών πόρων, έχουν οδηγήσει στην χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται στατιστική ανάλυση της λειτουργίας μιας ομάδας φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κρήτη, με τη χρήση του προγράμματος Matlab. Αρχικά, συλλέγονται οι τιμές παραγωγής ημερήσιας ενέργειας από όλα τα εξεταζόμενα πάρκα, για το διάστημα από 1η Δεκεμβρίου του 2015 έως την 30η Νοεμβρίου του 2016. Στη συνέχεια, αποτυπώνονται γραφικά τα δεδομένα και δημιουργείται ένα μέσο πάρκο που η παραγωγή του είναι ο μέσος όρος της παραγωγής των πάρκων που μελετάμε. Ακολούθως, παρατίθενται ποιοτική σύγκριση των αποτελεσμάτων της ομάδας Φ/Β πάρκων με τα αντίστοιχα των μεμονωμένων. Τέλος, γίνεται αναφορά στην αποθήκευση ενέργειας προερχόμενη από Φ/Β πάρκα, σε μπαταρίες και την συμπεριφορά που θα έχουν τα πάρκα που μελετάμε, καθώς και το ενδεικτικό κόστος τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά