Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεθοδολογία ανάπτυξης κοστολογικού συστήματος: η περίπτωση του πολεμικού ναυτικού

Gavalas Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2A84661C-F74F-42DF-9039-83BECEF68537
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Γαβαλάς, "Μεθοδολογία ανάπτυξης κοστολογικού συστήματος: η περίπτωση του πολεμικού ναυτικού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69594
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθείται και εξακριβώνεται το κόστος σε μιαεπιχείρηση- οργανισμό είναι γνωστός ως κοστολόγηση. Η κοστολόγηση περιέχει όλες τις αρχές και τους κανόνες που καθορίζουν τη μεθοδευμένη σειρά ενεργειώνεξεύρεσης του κόστους των αγαθών / υπηρεσιών και αποβλέπει στην εξεύρεση του συνολικού κόστους και στο ανά μονάδα κόστος.Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις αρχές και τις μεθόδουςτης κοστολόγησης.Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση καιμέσω αυτής αναλύεται η έννοια της κοστολόγησης, τα είδη αυτής, τα συστήματακοστολόγησης, καθώς και η διαδικασία ανάπτυξης μεθοδολογίας κοστολογικούσυστήματος.Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται, η ερευνητική μεθοδολογία και η διεξαγωγήτης έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε κάνοντας χρήση ποιοτικής έρευνας καισυγκεκριμένα Μελέτης Περίπτωσης, στο Πολεμικό Ναυτικό.Από την έρευνά διαπιστώθηκε ότι το συνολικό άθροισμα των βασικώνκατηγοριών κόστους (Υποδομές και Λειτουργικό κόστος) για το Πολεμικό Ναυτικό,το έτος 2015, ανήλθε σε 758.097.55 €.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά