Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίλυση προβλημάτων επαφής με χρήση πεπερασμένων και διακριτών στοιχείων

Giannis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0E07DC95-24D6-4643-AF3D-08AABF0E3A40
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Γιάννης, "Επίλυση προβλημάτων επαφής με χρήση πεπερασμένων και διακριτών στοιχείων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69711
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μηχανική επαφών είναι ένας κλάδος που συναντάται σε πολλές εφαρμογές από τις κατασκευές και την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι την βιομηχανία παραγωγής μετάλλων, φαρμάκων και φαγητού και αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο για τη μελέτη υλικών που βρίσκονται σε επαφή καθώς παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τις ιδιότητες (π.χ κατανομή τάσεων) αυτών με αποτέλεσμα βέλτιστο έλεγχο και βέλτιστη παραγωγή τελικών ή και ενδιάμεσων προϊόντων. Η κλασική βάση για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων επαφής δόθηκε από τη θεωρία Hertz (1882) και η οποία μας έδωσε την αναλυτική λύση στο πρόβλημα επαφής δύο ελαστικών υλικών.Στόχος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ως άνω θεωρίας, μέσω α) της παρουσίασης του θεωρητικού της υποβάθρου β) της σύγκρισης αποτελεσμάτων μεταξύ της αναλυτικής λύσης και αποτελεσμάτων από τη χρήση λογισμικού περασμένων στοιχείων γ) της εφαρμογής διακριτών στοιχείων σε προβλήματα επαφής και όπου θα παρουσιαστεί μια νέα ιδέα που θα αποτελέσει επέκταση της κλασικής αυτής θεωρίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά