Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συλλογή ενέργειας από πιεζοηλεκτρικά στοιχεία

Zafeiratos Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2042F630-CA0B-4DFF-98A7-BDD3AF235A96
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Andreas Zafeiratos, "Συλλογή ενέργειας από πιεζοηλεκτρικά στοιχεία", Master Thesis, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69791
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση του πεδίου που αφορά τη συλλογή ενέργειας από πιεζοηλεκτρικά στοιχεία. Στην πρώτη ενότητα, εισάγονται τα βασικά στοιχεία θεωρίας που διέπουν τη λειτουργία μιας πιεζοηλεκτρικής μικρογεννήτριας. Εκτός αυτής, παρουσιάζεται η θεωρία του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου, καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του πιεζοηλεκτρικού υλικού (ZnO) που χρησιμοποιήθηκε στις μικρογεννήτριες. Στη συνέχεια, δίνεται έμφαση στα διάφορα φαινόμενα μάστευσης ενέργειας μέσω του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου Δίνονται οι βασικές αρχές λειτουργίας τους και αναδεικνύεται η χρησιμότητά τους. Τέλος, δίνεται έμφαση στις πιεζοηλεκτρικές επιδράσεις υλικών και στις εφαρμογές που βρίσκουν αυτές σε διάφορους τομείς όπως οι μεταφορές, οι κατασκευές και τα σπορ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά