Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνδυασμένος έλεγχος αποθεμάτων και αποδοχής παραγγελιών σε συστήματα παραγωγής που εξυπηρετούν δύο κατηγορίες πελατών, επιτρέπονται εκκρεμείς παραγγελίες και μπορούν να υποστούν βλάβες

Andronoglou Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/85283C09-6AAF-445C-A485-E74850B7F309
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Ανδρόνογλου, "Συνδυασμένος έλεγχος αποθεμάτων και αποδοχής παραγγελιών σε συστήματα παραγωγής που εξυπηρετούν δύο κατηγορίες πελατών, επιτρέπονται εκκρεμείς παραγγελίες και μπορούν να υποστούν βλάβες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70171
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσουμε ένα σύστημα παραγωγής, που παράγει ένα προϊόν το οποίο διατίθεται σε δυο κατηγορίες πελατών. Οι αφίξεις πελατών είναι τυχαίες και ακολουθούν την κατανομή Poisson, ενώ οι χρόνοι παραγωγής είναι εκθετικά κατανεμημένοι. Η μονάδα παραγωγής μπορεί να υποστεί βλάβες. Οι χρόνοι μεταξύ βλαβών και οι χρόνοι επισκευής είναι επίσης εκθετικοί. Προτείνεται μια απλή πολιτική ελέγχου παραγωγής και αποδοχής παραγγελιών που ονομάζουμε Βασικού Αποθέματος ─ Εξαρτημένου Διπλού Βασικού Ελλείμματος. Στόχος είναι η ανάλυση της προτεινόμενης πολιτικής και η σύγκρισή της με μια υπάρχουσα πολιτική ελέγχου του αποθέματος και των εισερχόμενων παραγγελιών, ώστε να επιλεγεί αυτή που ελαχιστοποιεί το κόστος λειτουργίας του συστήματος. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται ακριβή μαθηματικά μοντέλα, που περιγράφουν τη λειτουργία του συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά