Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αριθμητική πρόγνωση της κλιματικής αλλαγής για τη μελλοντική διαχείριση του παράκτιου τουρισμού

Gaitani Efpraxia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/54359DBD-7FD1-4013-BF73-671A0804E8ED
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευπραξία Γαϊτάνη, "Αριθμητική πρόγνωση της κλιματικής αλλαγής για τη μελλοντική διαχείριση του παράκτιου τουρισμού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70211
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του παράκτιου τουρισμού και των κλιματικών συνθηκών. Επιπρόσθετα θα αναζητηθεί ο βαθμός επιρροής των κλιματικών συνθηκών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για επιθυμητό χρόνο και σε περιοχή των διακοπών αναψυχής.Επίσης θα γίνει συλλογή πληροφοριών σχετικές με τις αναμενόμενες κλιματικές συνθήκες έως το 2050 για τη περιοχή της Κρήτης μέσω του υπολογισμού των τουριστικών δεικτών TCI και HCI και δεδομένων από περιοχικά κλιματικά μοντέλα Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκαν κλιματικά δεδομένα του περιφερειακού κλιματικού μοντέλου KNMI-RACMO2 για τη χρονική περίοδο 01/01/2011 έως 31/12/2050, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν στο Ensemble Project.Το χρηματο- δοτούμενο από την ΕΕ αυτό ερευνητικό πρόγραμμα έχει στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος πρόβλεψης του συνόλου για την αλλαγή του κλίματος, βασισμένο στα βασικά μοντέλα παγκόσμιας και περιφερειακής γης υψηλής ανάλυσης. Το έργο αποσκοπεί στην ποσοτικοποίηση και τη μείωση της αβεβαιότητας στην εκπροσώπηση φυσικών, χημικών, βιολογικών και ανθρώπινων ανατροφοδοτήσεων στο σύστημα της Γης. Ειδικότερα η εκτίμηση του μελλοντικού κλίματος έγινε σύμφωνα με το σενάριο A1B (IPCC) του κλιματικού μοντέλου KNMI-RACMO2 για την εκτίμηση των απαραίτητων παραμέτρων που απαιτούν οι τουριστικοί δείκτες TCI και HCI. Η διακριτική ικανότητα που επιλέχθει για το RACMO2 είναι μεγέθους 0.25 μοιρών (25 χιλιομέτρων περίπου). Το μοντέλο RACMO 2 βασίζεται στο παγκόσμιο κλιματικό μοντέλο ECHAM5-r3 (GCM), χρησιμοποιεί κατά την κατακόρυφη διεύθυνση 40 κατακόρυφα επίπεδα και εκτείνεται σε οριζόντιο πλέγμα 95 επί 85 μοιρών. Τα κλιματικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν από το KNMI-RACMO2 είναι η θερμοκρασία του αέρα, η υγρασία, οι κατακρημνίσεις, η ηλιοφάνεια, η νεφοκάλυψη και ο άνεμος. Για την μελέτη των συγκεκριμένων τουριστικών περιοχών έγινε με την μέθοδο της γεωμετρικής παρεμβολής. Η μελέτη αυτή εξέτασε τις επιπτώσεις των δεικτών Tourism Climate Index (TCI) και Holiday Climate Index (HCI),οι οποίοι συνδυάζουν τις κλιματικές μεταβλητές, όπως θερμοκρασία, υγρασία κλπ., σε ενιαίους δείκτες, σχεδιασμένους για να αποτιμούν την καταλληλότητα των κλιματικών συνθηκών, ώστε να υποστηρίζονται υπαίθριες τουριστικές δραστηριότητες σε μία περιοχή. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή θα οξύνει τα διαχρονικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού, με έμφαση στη περιοχή μελέτης που είναι το νησί της Κρήτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά