Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη κατασκευής ακτινικής πτερωτής αεροσυμπιεστή με φραιζάρισμα σε πέντε άξονες

Kouvelis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7A6EC254-76EB-4635-B3E2-5032A8DD1BBE
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Κούβελης, "Μελέτη κατασκευής ακτινικής πτερωτής αεροσυμπιεστή με φραιζάρισμα σε πέντε άξονες ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70279
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η διαδικασία κατασκευής ενός προϊόντος πολύπλοκης γεωμετρίας κάνοντας χρήση προγραμματιζόμενων εργαλειομηχανών (CNC) με κατεργασία φρεζαρίσματος σε πέντε άξονες. Έμφαση δίνεται σε προϊόντα όπως η ακτινική πτερωτή αεροσυμπιεστών τα οποία απαιτούν σημαντικό χρόνο προγραμματισμού των εργαλειομηχανών και κατεργασίας του τελικού προϊόντος. Αρχικά, χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό τρισδιάστατης μοντελοποίησης (CAD) για τη σχεδίαση του προϊόντος και εν συνέχεια λογισμικό κατεργασίας (CAM) για τη δημιουργία/παραμετροποίηση των διαφορετικών κατεργασιών που απαιτούνται. Πραγματοποιείται προσομοίωση των διαφορετικών συνθηκών κατεργασίας (πρόωση, στροφές και βάθος κοπής) σε κάθε επιφάνεια, με στόχο τη βελτίωση του τελικού χρόνου κατεργασίας. Παράλληλα εξάγονται τα προγράμματα κατεργασίας (κώδικας CNC) ώστε οι τιμές της προσομοίωσης να συγκριθούν με πραγματικές συνθήκες κατεργασίας σε 5-αξονική CNC φρέζα του Διατμηματικού Εργαστηρίου Eργαλειομηχανών, για την παρουσίαση και σύγκριση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης και πειραματικών δεδομένων. Τέλος διεξάγονται μετρήσεις τραχύτητας σε διαφορετικές κατεργασίες κοπής, με στόχο τη μελέτη της επίδρασης των συνθηκών κοπής που χρησιμοποιήθηκαν για την κατεργασία της πτερωτής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά