Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση της τεχνολογίας, και ενσωμάτωση της καινοτομίας σε περιφερειακές δομές: διαμόρφωση κριτηρίων στρατηγικής ανάπτυξης

Katharakis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1C30E759-83CB-4EDB-9D5A-0E5CCE4E5CC5
Έτος 2017
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Καθαράκης, "Διαχείριση της τεχνολογίας, και ενσωμάτωση της καινοτομίας σε περιφερειακές δομές: διαμόρφωση κριτηρίων στρατηγικής ανάπτυξης", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70298
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στον προσδιορισμό των απαραίτητων χαρακτηριστικών που είναι ικανά και αναγκαία για τη διαμόρφωση ενός Συνεργατικού Σχηματισμού που προάγει την καινοτομία των μελών του και δίνει δυνατότητες αξιοποίησης της καινοτομίας από τα μέλη του. Παράλληλα διαμορφώνει ένα σύνολο κριτηρίων «Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας» (ΚΠE), μέσω των οποίων ένας συνεργατικός σχηματισμός μπορεί να καταγράψει και να αναγνωρίσει το επίπεδο ολοκλήρωσης και λειτουργίας του και να επιδιώξει τη βελτίωση των χαρακτηριστικών που πρέπει να κατέχει προκειμένου να επιτύχει τη μέγιστη καινοτομική ανάπτυξη των μελών του και την ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Στην παρούσα μελέτη δημιουργήθηκε μια επιστημονική μέθοδος αποτύπωσης των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας κατά τη δημιουργία και λειτουργία των συνεργατικών σχηματισμών. Η μέθοδος αυτή καταγράφει την κατάσταση ενός cluster σε ένα ερωτηματολόγιο 60 ερωτήσεων κλειστού τύπου σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν σε ένα cluster και τα στοιχεία που πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις και να εξασφαλιστεί η επιτυχία τους. Τέλος εφαρμόζεται ένα σύστημα κατάταξης προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα cluster με βάση το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή που πραγματοποιείται η έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά