Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

3D σχεδιασμός συστήματος επιθεώρησης ακτίνων Χ για ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Manoledakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8E497DFD-ED13-48BE-A78D-3CDC3F2F23E8
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Μανωλεδάκης, "3D σχεδιασμός συστήματος επιθεώρησης ακτίνων Χ για ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70309
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία αφορά στη Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Επιθεώρησης με Ακτίνες Χ (Σ.Ε.Α.Χ) για κινητό σύστημα ανακύκλωσης Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών συσκευών και Φωτοβολταϊκών πάνελ. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τη γραμμή ανακύκλωσης μπορούν να επιλεγούν δύο δια-φορετικοί σαρωτές. Ο πρώτος σαρώνει θρύμματα από Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές συσκευές ή πάνελ και ανάλογα από τα στοιχεία που είναι κατασκευασμένα πχ Ίνδιο ,Γάλλιο, Κάδμιο, τα δια-χωρίζει σε 3 κατηγορίες: α) Επικίνδυνα Ανακυκλώσιμα β) Μη επικίνδυνα Ανακυκλώσιμα γ) Μη Ανακυκλώσιμα Ο δεύτερος σαρωτής σαρώνει ολόκληρα πάνελ πριν την διαδικασία της θρυμματοποίησης και ακολουθεί η τοποθέτηση σε ειδικό πάγκο εργασίας όπου υπολογίζονται οι ποσότητες των στοι-χείων που προαναφέρθηκαν με σκοπό την κατηγοριοποίησή τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά