Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και περιβαλλοντική άνεση σε αστικό χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης – Προσομοίωση με το λογισμικό ENVI-MET

Malinakis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/56493DBC-E9C2-475B-82ED-75F9250CB6D5
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Μαλινάκης, "Βιοκλιματικός σχεδιασμός και περιβαλλοντική άνεση σε αστικό χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης – Προσομοίωση με το λογισμικό ENVI-MET", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70314
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η παρουσίαση της μελέτης του βιοκλιματικού σχεδιασμού και των συνθηκών άνεσης στους υπαίθριους αστικούς χώρους, καθώς και η προσομοίωση των μικροκλιματικών συνθηκών με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού υπολογιστικής ρευστοδυναμικής ENVI-met. Σκοπός είναι η περιγραφή των αρχών που πρέπει να διέπουν τη σχεδίαση των συνεχώς αυξανόμενων και αναπτυσσόμενων αστικών κέντρων, σύμφωνα με την εγχώρια και τη διεθνή βιβλιογραφία. Για τις ανάγκες της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας συστήθηκε μία εκτενής ανάλυση του λογισμικού, η οποία συμπληρώθηκε με έναν οδηγό για το χρήστη. Αναφορικά με τη δομή της εργασίας, αρχικά παρουσιάζεται η πρόταση βιοκλιματικής ανάπλασης για την κεντρική πλατεία της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη συνέχεια θα αναλυθούν τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που αφορούν στην εν λόγω περιοχή. Τέλος, εξάγονται τα συμπεράσματα και γίνεται συζήτηση αναφορικά με αυτά, με στόχο την εξαγωγή τελικών προτάσεων που έρχονται να προστεθούν στη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά