Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση δυναμικών ιδιοτήτων σύνθετης δοκού δύο υλικών, με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Oikonomidis Iordanis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/861F2284-C994-4480-868E-A60E51AEC1BA
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιορδάνης Οικονομίδης, "Διερεύνηση δυναμικών ιδιοτήτων σύνθετης δοκού δύο υλικών, με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70316
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται οι μηχανικές ιδιότητες ενός δυναμικού συστήματος με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Το μηχανικό μοντέλο το οποίο εξετάζεται, αποτελείται από μία σύνθετη δοκό, δύο μηχανικών υλικών, η οποία είναι πακτωμένη μόνο από τη μία πλευρά. Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά έγινε η σχεδίαση του μοντέλου σε 3D απεικόνιση με χρήση προγράμματος CAD και στη συνέχεια η ανάλυση του. Οι παραπάνω διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια των προγραμμάτων SolidWorks Mechanics και Comsol Multiphysics.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά