Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη ενός συστήματος εξατομικευμένων συστάσεων για ηλεκτρονικές κρατήσεις ξενοδοχείων βασισμένο στη πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων

Pratikakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CEA8EEEB-F065-4D72-94A1-84E5DC5525BA
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Πρατικάκης, "Ανάπτυξη ενός συστήματος εξατομικευμένων συστάσεων για ηλεκτρονικές κρατήσεις ξενοδοχείων βασισμένο στη πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70374
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει αυξήσει σημαντικά τον όγκο και τη πολυπλοκότητα της διαθέσιμης πληροφορίας, γεγονός που καθιστά το πρόβλημα της λήψης αποφάσεων ακόμη δυσκολότερο. Τα συστήματα συστάσεων βοηθούν στην επίλυση αυτού του προβλήματος εντοπίζοντας προϊόντα ή υπηρεσίες ενδιαφέροντα για κάθε χρήστη του συστήματος μέσα από μια πληθώρα διαθέσιμων. Στη παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα τέτοιο σύστημα που στόχο έχει την εξαγωγή εξατομικευμένων συστάσεων για κάθε χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις του. Αρχικά αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά το πρόβλημα συστάσεων και περιγράφονται οι υφιστάμενες μεθοδολογίες επίλυσής του. Στη συνέχεια αναπτύσσεται μια μεθοδολογία επίλυσης η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και συγκεκριμένα της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης για τη μοντελοποίηση και δημιουργία διαφορετικών προφίλ χρηστών. Με χρήση τεχνικών από το τομέα των συστημάτων συστάσεων εξάγονται έπειτα εξατομικευμένες συστάσεις για κάθε χρήστη. Τέλος, προκειμένου να αξιολογήσουμε την απόδοσή του, το σύστημα εφαρμόζεται στο τομέα των συστάσεων για ηλεκτρονικές κρατήσεις ξενοδοχείων χρησιμοποιώντας ένα πραγματικό σετ δεδομένων με αξιολογήσεις ξενοδοχείων από την ιστοσελίδα trip advisor.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά