Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός παραγωγής βιομηχανίας επεξεργασίας χάρτου

Filis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/631CDDEF-175A-439C-A62B-FAA43B5E8AB5
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Φίλης, "Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός παραγωγής βιομηχανίας επεξεργασίας χάρτου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70417
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση του προβλήματος του βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού παραγωγής σε μία μονάδα παραγωγής προϊόντων χάρτου. Στα πλαίσια της εργασίας αρχικά αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πρόβλημα προγραμματισμού και αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της εταιρείας. Στην συνέχεια γίνεται καταγραφή και ανάλυση της τρέχουσας λειτουργίας των γραμμών παραγωγής. Μελετώντας τις γραμμές παραγωγής αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία επίλυσης του εν λόγω προβλήματος με την χρήση εργαλείων του γραμμικού προγραμματισμού. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή των συγκεκριμένων εργαλείων. Η εργασία αυτή αποτελεί μια συνοπτική λύση ενός γενικότερου προβλήματος στην παραγωγική διαδικασία και συγκεκριμένα την βελτιστοποίηση του προγραμματισμού της παραγωγής σε μία μονάδα παραγωγής προϊόντων χάρτου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά