Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η επίδραση του εποπτικού πλαισίου στην ρευστότητα των τραπεζών

Chronopoulos Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/71789471-D7E0-4178-BA3A-946C6F383E20
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Χρονόπουλος, "Η επίδραση του εποπτικού πλαισίου στην ρευστότητα των τραπεζών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70433
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε την έλλειψη τραπεζικής ρευστότητας ως μια από τις βασικές αιτίες της επέκτασης των αρνητικών γεγονότων στην διεθνή οικονομία αλλά και της πτώχευσης τραπεζικών ιδρυμάτων. Έτσι δεν αποτελεί έκπληξη ότι το νέο πλαίσιο της Βασιλείας υιοθέτησε την χρήση δεικτών τραπεζικής ρευστότητας. Επιπροσθέτως, παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη τάση οργανισμών και ενώσεων (ΔΝΤ, ΕΕ) να επεκτείνουν τις δράσεις τους όσων αφορά το εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που λειτουργούν τα πιστωτικά ιδρύματα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη δημιουργία του SSM (Single Supervisory Mechanism) από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές κερδοφόρες τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων τους λόγω της εσφαλμένης κατανόησης του κινδύνου ρευστότητας. Για το λόγο αυτό αρκετές μελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία προσπαθούν να κατανοήσουν τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ρευστότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η εν λόγω διπλωματική εργασία θα εξετάσει την ρευστότητα ενός μεγάλου δείγματος τραπεζών από όλο τον κόσμο λαμβάνοντας υπ’ όψιν το εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η κάθε τράπεζα. Σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα από την παγκόσμια τράπεζα προκειμένου να υπολογιστεί ένας δείκτης που θα αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο ρευστότητας σε κάθε χώρα. Στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί ένα οικονομετρικό μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης προκειμένου να εξεταστεί το κατά πόσο οι κανόνες των εποπτικών αρχών (καθώς και άλλοι παράγοντες) επηρεάζουν την ρευστότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά