Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων λιμένων με πολυπρακτορικά συστήματα

Gennitsaris Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2032EC65-3025-4EA4-88D0-9A80CF0EA8D2
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Γεννίτσαρης, "Διαχείριση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων λιμένων με πολυπρακτορικά συστήματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70455
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο άμεσο μέλλον αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στους μεγάλους λιμένες εξαιτίας ενός μεγάλου αριθμού λειτουργικών, κανονιστικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι λιμένες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση να ακολουθήσουν την ατζέντα 20-20-20, η οποία απαιτεί αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τεχνολογική καινοτομία, περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και την συμμόρφωση με κανονιστικές διατάξεις που αποσκοπούν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Στα μεγάλα λιμάνια υπάρχει ένα πλήθος διαφορετικών φορτίων που παρουσιάζουν κάποιο βαθμό ευελιξίας, όπως τα εμπορευματοκιβώτια ελεγχόμενης θερμοκρασίας, τα ηλεκτρικά οχήματα και τα συστήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας των ελλιμενισμένων πλοίων από το δίκτυο του λιμένα. Παράλληλα, οι περιοχές των λιμένων είναι κατάλληλες για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στα μελλοντικά έξυπνα ενεργειακά συστήματα λιμένων. Πολλές τεχνολογικές προκλήσεις εμφανίζονται συνεχώς στη λειτουργία των πολύπλοκων συστημάτων ισχύος των λιμένων λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων για πράσινη και αποδοτική λειτουργία. Οι παραπάνω απαιτήσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Η πολυπλοκότητα των μελλοντικών ενεργειακών συστημάτων λιμένων θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με την αξιοποίηση έξυπνων τεχνολογιών όπως τα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων. Ωστόσο, η έρευνα σχετικά με την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στα λιμάνια είναι ακόμα στην αρχή, καθιστώντας την προτεινόμενη μέθοδο καινοτόμα [1-3]. Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία των πολύπολυπρακτορικάπρακτορικών συστημάτων, σε συστήματα ισχύος μεγάλων λιμένων. Η προτεινόμενη μέθοδος βασίζεται στη λογική της μεθόδου που προτείνεται στην [1] με την προσθήκη δυνατοτήτων διαχείρισης χερσαίων συστημάτων παροχής ενέργειας σε ελλιμενισμένα πλοία. Πιο συγκεκριμένα, η ζήτηση ενέργειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας του λιμένα προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να ικανοποιεί μία προκαθορισμένη τιμή που ορίζει ο διαχειριστής του συστήματος του λιμένα, ενώ το συνολικό κόστος λειτουργίας των πλοίων που είναι συνδεδεμένα με τις εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ελλιμενισμένα πλοία ελαχιστοποιείται και ταυτόχρονα περιορίζονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG). H προτεινόμενη μέθοδος εφαρμόζεται σε μία ρεαλιστική μελέτη περίπτωσης ενός μεγάλου λιμένα, που το σύστημα ισχύος του αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό ευέλικτων φορτίων και ένα αιολικό πάρκο ανοικτής θάλασσας. Η αποδοτικότητα της προτεινόμενης μεθόδου αξιολογείται από λεπτομερείς προσομοιώσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά