Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη μόνωσης αυξητικού υλικού με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Gleni Mairi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DF135599-0F5F-4F6D-814D-55FFE914CD64
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαίρη Γλένη, "Μελέτη μόνωσης αυξητικού υλικού με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70512
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη διαδικασία της παραγωγής η επιλογή του κατάλληλου υλικού αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια λόγω του ότι καθορίζει τη συμπεριφορά της κατασκευής. Για αυτό το λόγο η αξιοποίηση νέων υλικών με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες κρίνεται επιτακτική. Μια τέτοια κατηγορία υλικών είναι τα αυξητικά. Τα αυξητικά υλικά είναι ουσιαστικά μικροδομές, οι οποίες όταν υπόκεινται σε εφελκυσμό αντί να συρρικνώνονται, επιμηκύνονται κάθετα στην κατεύθυνση του εφαρμοζόμενου φορτίου. Τα αυξητικά υλικά λόγω της ασυνήθιστης συμπεριφοράς τους έχουν πλέον πολλές εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη μόνωσης αυξητικού υλικού με τη χρήση της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων. Θα δημιουργηθούν τέσσερα διαφορετικά μοντέλα σε μορφή σάντουιτς, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε δυο εφαρμογές. Η πρώτη περιλαμβάνει στατική, δυναμική και ανάλυση για απόκριση στο πεδίο των συχνοτήτων. Η δεύτερη εφαρμογή που θα εξεταστεί είναι πάνω στην ίδια διάταξη στην οποία θα εφαρμόσουμε έναν σεισμό και με βάση τις τάσεις που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του θα κατανοήσουμε πως αντιδρά η διάταξη όταν είναι ενισχυμένη με αυξητικό υλικό και όταν δεν είναι.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά