Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραμετρική διερεύνηση συστήματος ασαφούς ελέγχου με εφαρμογή σε σύστημα μαζών ελατηρίων

Spyrou Orestis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CE238887-7BED-44E1-B457-7801C031EF0E
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ορέστης Σπύρου, "Παραμετρική διερεύνηση συστήματος ασαφούς ελέγχου με εφαρμογή σε σύστημα μαζών ελατηρίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.71235
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε μια από τις ποιο σύγχρονες μεθόδους μείωσης ταλαντώσεων αυτή του ασαφούς ελέγχου (fuzzy control).To σύστημα υπό μελέτη είναι ένα σύστημα μάζας ελατηρίου τριών βαθμών ελευθερίας με γνωστά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Το σύστημα υπό εξέταση εκτίθεται σε απλή αρμονική ταλάντωση υπό τη δράση μιας εξωτερικής δύναμης .Μέσω της παραμετροποίησης του ασαφούς συστήματος ελέγχου καθώς και άλλων χαρακτηριστικών της διατάξεως ,αποσκοπούμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ελέγχου με στόχο τη μείωση των ταλαντώσεων και κατ΄ επέκταση των καταπονήσεων που δέχεται η διάταξή μας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά