Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υλοποίηση συστήματος αναγνώρισης φωνητικών εντολών στην Ελληνική γλώσσα

Pantazoglou Fotios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7FD36C8E-74C8-45B9-9605-31F9D5C46218
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φώτιος Πανταζόγλου, "Υλοποίηση συστήματος αναγνώρισης φωνητικών εντολών στην Ελληνική γλώσσα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.71292
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα σύγχρονα υποβρύχια ρομποτικά συστήματα (ROVs, HROVs) ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ικανότητα του οχήματος για λήψη δειγμάτων και στην πραγματοποίηση λεπτών χειρισμών σε περιβάλλοντα ιδιαίτερα εχθρικά για τονάνθρωπο. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από μηχανικοί ρομποτικοί βραχίονες με σκοπό την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω. Ο χειρισμός των ως άνω βραχιόνων γίνεται με τη βοήθεια ειδικών χειριστηρίωνκαι απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό με μεγάλη εμπειρία και ικανότητα καταναλώνοντας ταυτόχρονα αρκετό από το συνολικό χρόνο της αποστολής. Η αναγνώριση φωνής από υπολογιστή και οι φωνητικές εντολές αποτελούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα πεδία έρευνας και ανάπτυξης στην επιστήμη των υπολογιστών. Η ανοιχτή πλατφόρμα ανάπτυξης CMUSPHINX έχει κάνειμεγάλα βήματα προόδου τα τελευταία 20 χρόνια και μας έχει προμηθεύσει με μια σειρά εργαλείων που μας επιτρέπουν συν τοις άλλοις να ασκούμε και έλεγχο σε προγραμματιζόμενες μηχανές, Πρόκειται για μια διεθνή προσπάθεια η οποίαδυστυχώς μέχρι σήμερα δεν είχε συμπεριλάβει την Ελληνική Γλώσσα. Η συγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διατριβή έχει σαν σκοπό να αναπτύξει το Ελληνικό μοντέλο της πλατφόρμας CMUSPHINX, συνεισφέροντας έτσι στη διεθνή αυτή προσπάθεια και στη συνέχεια να παρουσιάσει έναν μηχανισμό ελέγχου μέσω φωνητικών εντολών που θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε ρομποτικούς βραχίονες υποβρυχίων ρομποτικών συστημάτων. Δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα οι φωνητικές εντολές να καταλήγουν απλά σε μια σύγχρονη μηχανή μικροεπεξεργαστή και ελέγχου όπως το Raspberry Pi 3 τα αποτελέσματα της Διατριβής θα μπορούν να εφαρμοστούν σε μια σειρά άλλων συσκευών που θα μπορούσαν να διασυνδεθούν στην παραπάνω πλατφόρμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά