Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη κατανομή πόρων με την χρήση της μεθόδου του δυναμικού προγραμματισμού

Mitka Elisavet

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/820DD39D-C8E2-44E7-B7D1-B876A2338901
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελισάβετ Μήτκα, "Βέλτιστη κατανομή πόρων με την χρήση της μεθόδου του δυναμικού προγραμματισμού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.71311
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη του προβλήματος τηςτης κατανομής πόρων σε κάποιες δραστηριότητες. Η μελέτη προβλημάτων εύρεσης της βέλτιστης κατανομής πόρων είναι σημαντική καθώς πολλές φορές υπάρχει περιορισμός στη διαθεσιμότητα των πόρων ενώ παράλληλα κάποιοι επιπρόσθετοι περιορισμοί καθιστούν το πρόβλημα αρκετά πολύπλοκο. Στη διεθνή βιβλιογραφία τέτοιου είδους προβλήματα καλούνται προβλήματα κατανομής πόρων (resource allocation problems).Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στον δυναμικό προγραμματισμό, δηλαδή πως ξεκίνησε και επινοήθηκε σαν μέθοδος, σε τι είδους προβλήματα μπορεί να δώσει λύση, ποιοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται, αλλά και σε ποιους τομείς και σε ποιες καταστάσεις μπορεί να δώσει λύσεις. Η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου αλγόριθμου είναι σημείο καίριας σημασίας καθώς είναι αυτή που θα οδηγήσει με μικρότερο υπολογιστικό κόστος στη λύση του προβλήματος. Αναφέρονται επιγραμματικά οι τεχνικές επίλυσης και οι βασικοίαλγόριθμοι για τα προβλήματα κατανομής πόρων.Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην επίλυση προβλημάτων κατανομής πόρων με τη βοήθεια της μεθόδου του δυναμικού προγραμματισμού. Δίνονται στοιχεία για την ιστορία του σαν μέθοδος επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων, το κόστος που έχει κάθε φορά καθώς και τα χαρακτηριστικά των προβλημάτων στα οποία μπορεί να δώσει λύση. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην αρχή της βελτιστοποίησης, δηλαδή στη μέθοδο εύρεσης της βέλτιστης λύσης αναδρομικά. Στο τέλος παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες του Στοχαστικού Δυναμικού Προγραμματισμού, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι για την εύρεση της βέλτιστης πολιτικής. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές του δυναμικού προγραμματισμού, όπως το πρόβλημα των επενδύσεων, το πρόβλημα κατανομής εργασιών, προβλήματα προγραμματισμού της παραγωγής και ελέγχου αποθεμάτων, η αντικατάσταση εξοπλισμού και μηχανημάτων, η λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας ή τοπρόβλημα βέλτιστης φόρτωσης οχήματος. Επίσης γίνεται ανάλυση στρατιωτικών εφαρμογών σε προβλήματα κατανομής πόρων.Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση των προαναφερθέντων. Δίνονταισυμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση της θεωρίας και των εφαρμογών που παρουσιάστηκαν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά