Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κοστολόγηση κύκλου ζωής. Μελέτη περίπτωσης στο ηλιακό χωριό Πεύκης

Kakarantzas Thomas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D452A204-995F-41DA-9EBE-FE5C07778E2D
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θωμάς Κακαράντζας, "Κοστολόγηση κύκλου ζωής. Μελέτη περίπτωσης στο ηλιακό χωριό Πεύκης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.71551
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάλυση του κόστους κύκλου ζωής θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική για τιςεπιχειρήσεις, καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται ολοένα και συνεχίζονται οιτεχνολογικές εξελίξεις. Στην διεθνή βιβλιογραφία τονίζονται ολοένα και περισσότεροότι η ταχεία τεχνολογική αλλαγή και οι μικρότεροι κύκλοι ζωής καθιστούν τηνανάλυση κόστους του κύκλου ζωής προϊόντος κρίσιμη για τις επιχειρήσεις. Παρόλοπου αποδίδονται σημαντικά οφέλη στην ανάλυση κόστους κύκλου ζωής, υπάρχουνελάχιστα στοιχεία σχετικά με την έκταση της εφαρμογής της σε οργανωσιακάπλαίσια. Επιπλέον, υπάρχουν λίγα διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά τη σειράπαραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τη χρήση του. Ωστόσο, οι ειδικοίυποδεικνύουν ότι ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των πελατών, τοανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η ποιότητα των πληροφοριών του πληροφοριακούσυστήματος είναι τρεις παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τον βαθμό στονοποίο η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά