Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και η εφαρμογή του στο στρατό

Vaskantiras Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/84FD59EE-E28A-4C20-85A5-037B1E7817A7
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Βασκαντήρας, "Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και η εφαρμογή του στο στρατό", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.71651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παραπάνω εργασία, πραγματεύεται την έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν και την εφαρμογή του στο στρατό. Αρχικά, αναλύεται ο όρος του ηλεκτρονικού επιχειρείν καθώς και η σπουδαιότητα του. Έπειτα επισημαίνεται η συσχέτιση του μαζί με το e-logistics.Ακολούθως, παρουσιάζεται η ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα αλλά και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τέτοιου είδους ηλεκτρονικές αγορές. Ακόμα, τονίζεται ότι η διοικητική μέριμνα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του στρατού στηρίζεται πάνω στο ηλεκτρονικό επιχειρείν έχοντας ως κύριους εκφραστές του δύο συστήματα το Ο.Σ.Ε.Υ.Σ και Α.Σ.Π.Υ.Σ. Τέλος, προτείνεται, η πλήρης ένταξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν σε όλες τις μονάδες του στρατού καθώς τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, μέσω αντίστοιχων συστημάτων και εφαρμογών, όπως το Ο.Σ.Ε.Υ.Σ και Α.Σ.Π.Υ.Σ τα αποτελούν εργαλεία μόνο του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΣΥΠ).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά