Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η έννοια του κέντρου βάρους ως αναλυτικό εργαλείο διαχείρισης ενόπλων (και μη) συγκρούσεων: οριοθετώντας εκ νέου το μεθοδολογικό πλαίσιο χρήσης της υπόψη έννοιας σε στρατηγικό επίπεδο

Petroulakis Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C28C8940-98AE-4BC0-8B43-AFDD1BEF645A
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Πετρουλάκης, "Η έννοια του κέντρου βάρους ως αναλυτικό εργαλείο διαχείρισης ενόπλων (και μη) συγκρούσεων: οριοθετώντας εκ νέου το μεθοδολογικό πλαίσιο χρήσης της υπόψη έννοιας σε στρατηγικό επίπεδο", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτε https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.71691
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σήμερα, μία από τις πιο δημοφιλείς έννοιες (concept), η οποία συναντάται στα εγχειρίδια της στρατιωτικής κοινότητας είναι αυτή του «κέντρου βάρους». Μια έννοια την οποία εισήγαγε στη στρατιωτική διαλεκτική ο πρώσος θεωρητικός του πολέμου Carl von Clausewtiz με τη συγγραφή της πραγματείας του «Περί Πολέμου – On War». Αναμφίβολα, από τη συγγραφή της εν λόγω πραγματείας μέχρι και σήμερα έχουν παρέλθει σχεδόν δύο αιώνες. Παρόλα ταύτα, η εν λόγω έννοια αποτελεί, εδώ και τρεις δεκαετίες, ένα απο τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία της ακολουθητέας, από τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) των ΗΠΑ, διεργασίας σχεδίασης στρατιωτικών επιχειρήσεων προς διαχείριση ενόπλων (και μη) συγκρούσεων. Παράλληλα ωστόσο με τη δημοτικότητα της οποίας χαίρει μεγάλη είναι και η σύγχυση που περιβάλει το θεμέλιο λίθο της, ήτοι το νοηματικό, προσδιοριστικό και εφαρμοστικό περιεχόμενό της. Ο στρατιωτικός περιοδικός τύπος και η στρατιωτική πανεπιστημιακή κοινότητα, κυρίως στην δυτική πλευρά του Ατλαντικού, βρίθουν από άρθρα, πραγματείες και αναλύσεις, μέσω των οποίων επιχειρείται αφενός η ερμηνευτική προσέγγιση της υπόψη έννοιας στον κόσμο των πολιτικών και στρατιωτικών οντοτήτων αφετέρου η δημιουργία ενός συγκεκριμένου μοντέλου προσδιορισμού και επηρεασμού/ εξουδετέρωσής του. Εν προκειμένου ενός μοντέλου που θα προσδίδει τη δυνατότητα στα στρατιωτικά επιτελεία να σχεδίασουν επιχειρήσεις κατά τρόπο που θα εγγυάται την επιτυχή διεξαγωγή τους. Ωστόσο, η διείσδυση της έννοιας του κέντρου βάρους στη διαλεκτική, την κουλτούρα και τα δόγματα των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ οδήγησε προϊόντος του χρόνου στη διείσδυση αυτής εντός των θεσμικών κειμένων του ΝΑΤΟ. Το ίδιο όμως συνέβη και με την πληθώρα των διαφορετικών εννοιολογικών και προσδιοριστικών προσεγγίσεων που έχουν προκύψει από την ανωτέρω μνημονευόμενη συγγραφική δραστηριότητα. Εντός των εν ισχύ δογμάτων/ εγχειριδίων της ΝΑΤΟϊκής στρατιωτικής κοινότητας υφίστανται εννοιολογικές οροθετήσεις οι οποίες προάγουν την πολυσημία και ετερότητα. Το εν λόγω γεγονός δύναται να καταστήσει την έννοια του κέντρου βαρους περισπαστικό αίτιο της ακολουθητέας διεργασίας σχεδίασης στρατιωτικών επιχειρήσεων όταν ανακύπτει η ανάγκη διαχείρισης ενόπλων (και μη) συγκρούσεων. Προς τούτο η εκ νέου προσέγγιση και οριοθέτηση του μεθοδολογικού πλαισίου χρήσης της υπόψη έννοιας καθίσταται αναγκαία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά