Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Episkopou Evangelia-Ioulia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B3321DD5-07C3-400D-A3E7-3AE588CF8E3E
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία-Ιουλία Επισκόπου, "Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.71705
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζεται από επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους και είδους με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών αλλά και των ενδιαφερόμενων μερών. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη και προσαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνει το Εγχειρίδιο Ποιότητας, το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Οδηγιών, καθώς και τα Αρχεία Τεκμηρίωσης. Οι απαιτήσεις του συστήματος στοχεύουν στην ικανοποίηση του χρήστη με την παροχή υπηρεσιών οι οποίες ανταποκρίνονται ή ξεπερνούν τις απαιτήσεις του μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, της συνεχούς βελτίωσης και της πρόληψης των μη συμμορφώσεων. Το συγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζει ότι η Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης εντοπίζει σε επαρκή βαθμό τις απαιτήσεις των πελατών, ώστε να επιτύχει την ικανοποίησή τους με την εφαρμογή συστήματος ανατροφοδότησης. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε εκτενής μελέτη του παλαιότερου προτύπου ISO 9001: 2008 καθώς και του οδηγού για το νέο πρότυπο ISO 9001: 2015. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των δύο προτύπων, εντοπίστηκαν οι διαφορές, ερμηνεύτηκαν οι απαιτήσεις του νέου προτύπου και πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες για την τεκμηρίωσή τους. Τέλος, παρουσιάζονται τα προβλήματα εφαρμογής, αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, καθώς και το σύνολο των συμπερασμάτων κατά την εκπόνηση της εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά