Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση παραγωγής φρέσκου γάλακτος στη βιομηχανία ΣΤΑΜΟΥ ΑΒΕΕ

Akats Attila

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/78A5502D-AD67-42E4-AAB8-03F32F038A14
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αττίλα Ακάτς, "Προσομοίωση παραγωγής φρέσκου γάλακτος στη βιομηχανία ΣΤΑΜΟΥ ΑΒΕΕ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.71791
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται ένα μοντέλο προσομοίωσης της γραμμής παραγωγής φρέσκου γάλακτος της βιομηχανίας ΣΤΑΜΟΥ ΑΒΕΕ και γίνεται εκτίμηση διαφόρων μέτρων απόδοσης του συστήματος. Η έρευνα βασίζεται στη χρήση δεδομένων για τα οποία έχει εξασφαλιστεί σχετική άδεια και στη χρήση του ειδικού λογισμικού προσομοίωσης Arena Simulation. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ένας αριθμός προϊόντων φρέσκου γάλακτος, τα στάδια επεξεργασίας τους και βασικές παράμετροι που επηρεάζουν τη διαδικασία παραγωγής. Από την εκτέλεση προσομοιώσεων εκτιμώνται στατιστικές παράμετροι των ποσοτήτων και χρόνων παραγωγής, των αποθεμάτων και καθυστερήσεων σε κάθε στάδιο της γραμμής και συνολικά. Τα στοιχεία αυτά δίνουν την απαραίτητη πληροφορία για την εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος και για τον εντοπισμό των σημείων της παραγωγικής διαδικασίας τα οποία χρήζουν βελτιώσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά