Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επισκόπηση μοντέλων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Iliadis Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/98BBDB0C-9B7E-443C-A55D-B0DD606FAEBB
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Ηλιάδης, "Επισκόπηση μοντέλων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72351
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Financial Technology ή FinTech) είναι ο χρηματοοικονομικός τομέας που ενσωματώνει την τεχνολογία στις χρηματοοικονομικές μεθόδους με έναν τρόπο ικανό να διαταράξει τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές δομές, παρέχοντας μια σειρά νέων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Αποτελεί ένα είδος υβριδοποίησης της τεχνολογίας με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως είναι το κεφάλαιο κίνησης, οι λογαριασμοί καταθέσεων, οι διαδικασίες πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών, οι ασφάλειες, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κτλ, που προσφέρονται από τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι τράπεζες έχουν υιοθετήσει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες, όπως τα ATMs, οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και το internet banking, οι οποίες έχουν βελτιώσει το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους πελάτες τους. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν αναδυθεί νεοφυείς εταιρείες (start-ups) παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εκμεταλλευόμενες τη δυσκινησία των τραπεζών στο συγκεκριμένο αντικείμενο, την εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου και την εμφάνιση ενισχυμένων τεχνολογιών (π.χ. cloud computing). Οι start-ups αυτές αναπτύσσουν και εξελίσσουν με ταχύτατους ρυθμούς νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (fintechs) οι οποίες απευθύνονται σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο πελατολόγιο. Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας θα γίνει μια επισκόπηση των μοντέλων και πλατφόρμων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε επιστημονικά άρθρα τα τελευταία χρόνια, με συγκεκριμένες αναφορές για την εφαρμογή τους, τα πλεονεκτήματά και τα μειονεκτήματά τους. Θα παρουσιαστούν σε μια μορφή πινακοποίησης για την εύκολη σύγκριση τους.Λέξεις Κλειδιά: Χρηματοοικονομική Τεχνολογία, FinTech, Cryptocurrencies, Bitcoin, Mobile Payments, Online Payments, Peer-to-peer Lending, Prosper, Crowdfunding, Social Trading Networks, Robo-Advisors.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά