Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση αποδοτικότητας και μελέτη λειτουργίας μονάδας παραγωγής και συσκευασίας κρέατος "Creta Farms"

Kyriakakis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/268AF0E1-12E9-4E1F-B933-8C99730670A4
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Κυριακάκης, "Αξιολόγηση αποδοτικότητας και μελέτη λειτουργίας μονάδας παραγωγής και συσκευασίας κρέατος "Creta Farms"", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72680
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται σε τρία βασικά στάδια, την προσομοίωση, την πρόβλεψη και την βελτιστοποίηση του προγραμματισμού παραγωγής σε μια γραμμή παραγωγής μονάδος κρέατος και αλλαντικών.Κατανοώντας και σχεδιάζοντας την διαδικασία παραγωγής και με την βοήθεια της μεθοδολογίας μοντελοποίησης και προσομοίωσης με ΔίκτυαPetri (Petri Nets) κατέστη εφικτό να αναπαρασταθεί την προς εξέταση γραμμή παραγωγής. Έπειτα υλοποιήθηκε μια σειρά προβλέψεων με την χρήση εναλλακτικών μαθηματικών μοντέλων και εργαλεία πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Έτσι είχαμε την δυνατότητα πρόβλεψης μηνιαίας παραγωγής του έτους 2016.Στο τρίτο κύριο μέρος χρησιμοποιήθηκε γραμμικός προγραμματισμός για την κατανομή της μηνιαίας παραγωγής προϊόντων της γραμμής, που ως αποτέλεσμα θα αποφέρει το μέγιστο κέρδος στην εταιρία. Η μοντελοποίηση και επίλυση του γραμμικού προβλήματος έγινε χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο λογισμικό Lingo.Στο τελευταίο μέρος της εργασίας πραγματοποιείται ανακεφαλαίωση όλων των παραπάνω. Έπειτα ακολουθούν συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και κατά συνέπεια του κέρδους της υπό μελέτη εταιρίας, όπως επίσης προδιαγράφονται πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας διπλωματικής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά