Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιοριστικοί παράγοντες μη εξυπηρετούμενων δανείων: ανάλυση σε επίπεδο χωρών

Papadakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/90E6819C-8CD0-4E30-BA30-BBED78BCC5D4
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Παπαδάκης, "Προσδιοριστικοί παράγοντες μη εξυπηρετούμενων δανείων: ανάλυση σε επίπεδο χωρών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72811
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση διαφόρων παραγόντων στo ύψος των δανείων σε καθυστέρηση (% ΑΕΠ) σε επίπεδο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται παράγοντες όπως τα συστήματα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, το νομοθετικό πλαίσιο περί χρεοκοπίας, καθώς και η κουλτούρα. Το δείγμα αποτελείται από 166 χώρες, οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το αναπτυξιακό τους επίπεδο και την οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο το επίπεδο ανάπτυξης, καθώς και η οικονομική κρίση που μαστίζει πληθώρα χωρών την σημερινή περίοδο, παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση του ποσοστού των «κόκκινων» δανείων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά