Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχέση εργασιακών προτύπων υψηλής απόδοσης με σημαντικά εργασιακά αποτελέσματα στον τραπεζικό τομέα

Bagaki Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/23101640-5335-46A0-995D-EE041AD9C31C
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Μπαγάκη, "Σχέση εργασιακών προτύπων υψηλής απόδοσης με σημαντικά εργασιακά αποτελέσματα στον τραπεζικό τομέα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72911
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της σχέσης μίας ομάδας εργασιακών προτύπων υψηλής απόδοσης, με τέσσερα σημαντικά εργασιακά αποτελέσματα στον τραπεζικό τομέα. Συγκεκριμένα, αυτά τα αποτελέσματα αφορούν την εργασιακή απόδοση (Job performance), την οργανωσιακή αναγνώριση (Organizational identification), την αντιληπτή οργανωσιακή υποστήριξη (Perceived organizational support) και τέλος, την φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά (Organizational Citizenship behavior).Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη αυτών των σχέσεων είναι η ποιοτική συγκριτική ανάλυση με ασαφή σύνολα (Fuzzy-set qualitative comparative analysis- fsQCA). Σκοπός της χρήσης αυτής της μεθόδου είναι ο εντοπισμός της σχέσης ανάμεσα στα εργασιακά πρότυπα υψηλής απόδοσης και τα εργασιακά αποτελέσματα, καθώς αποτελεί μία κατάλληλη μέθοδο για τον προσδιορισμό μη συμμετρικών σχέσεων. Η μεθοδολογία συλλογής των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη έρευνα είναι αυτή της συγκέντρωσης ερωτηματολογίων από τον τραπεζικό κλάδο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά