Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση εργασιακών κινήτρων και παραγόντων παρακίνησης, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Chronopoulos Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C5CE5F87-4E09-44ED-846A-E96311568A94
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Χρονόπουλος, "Διερεύνηση εργασιακών κινήτρων και παραγόντων παρακίνησης, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72943
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετήσει το φαινόμενο της παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στον ιατρικό και νοσηλευτικό κλάδο , μέσω της παροχής κατάλληλων εργασιακών κινήτρων . Η παρακίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού , σε κλάδους όπως ο ιατρικός και ο νοσηλευτικός, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς επηρεάζει άμεσα την παραγωγικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Έτσι με την παροχή των κατάλληλων κινήτρων σε γιατρούς και νοσηλευτές , εξασφαλίζεται η παρακίνησή τους η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε αποδοτική και αποτελεσματική περίθαλψη των ασθενών. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας , πραγματοποιήθηκε έρευνα με συλλογή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, και έγινε λήψη απαντήσεων μέσω συνεντεύξεων από εργαζομένους σε οργανισμούς υγείας ( METROPOLITAN, ΡΕΑ, ΜΕDITERANEO) , αλλά και διαδικτυακά, αποστέλλοντας το ερωτηματολόγιο σε γιατρούς και νοσηλευτές. Ο κάθε ερωτώμενος καλούνταν να επιλέξει μεταξύ διαφόρων σεναρίων (συνόλων επιλογής) , τα οποία δημιουργήθηκαν από συνδυασμούς διαφορετικά βαθμολογημένων εργασιακών κινήτρων (Μισθός, Ευκαιρίες Προαγωγής , κλπ) σε κλίμακα τύπου [καλό, μέτριο ,κακό], ποιο θα επιθυμούσε να απολαμβάνει περισσότερο στο πλαίσιο της εκάστοτε εργασίας του. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για την ανάλυση των δεδομένων και την εκμαίευση συμπερασμάτων ήταν η Choiced Based Conjoint Analysis μέσω της χρήσης του λογισμικού της Sawtooth. Όσον αφορά την ανάλυση των δεδομένων έγινε χρήση ενός Latent Class Model όπου επεξεργάστηκε η ετερογένεια στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων για τους εκάστοτε συνδυασμούς εργασιακών κινήτρων και σκιαγραφήθηκε το προφίλ των διαφορετικών τμημάτων που ανήκουν οι ερωτηθέντες. Επίσης πραγματοποιήθηκαν στατιστικές αναλύσεις όπως τεστ ελέγχου ανεξαρτησίας ( Pearson Chi Square) , καθώς και Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διακύμανσης ( ΜΑΝΟVA) μέσω του προγράμματος SPSS , για να αξιολογηθούν οι σχέσεις μεταξύ 2 η περισσότερων μεταβλητών-κινήτρων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά